Media

Smart Cities: Er ligt een onzichtbaar web van data over de stad

Brenda Knoll Nov 24, 2014

Een fietspad bezaaid met zonnepanelen dat zal zorgen voor warmte in huis of sensoren in het asfalt waardoor je vrije en betaalbare parkeerplaatsen voor je auto kunt vinden. Vooral in grote steden worden steeds meer objecten verbonden met het internet waardoor er een onzichtbare laag intelligentie over de stad wordt gelegd.

Smart Cities?
Smart Cities geven bewoners, bedrijven en de overheid de kans om ICT en data slimmer in te zetten om zo de kwaliteit van leven in een stad te verbeteren. En dat is hard nodig aangezien in 2050 ruim 70% van de wereldbevolking in een stad woont. Hierdoor zal niet alleen milieuverontreiniging toenemen maar ook over de ontwikkeling van infrastructuur en veiligheid moet worden nagedacht. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat door een mobiele telefoon verbonden is met het internet. In veel ontwikkelingslanden is dit zelfs de enige manier waarop gebruikers online zijn. Vandaar dat de smartphone het middel bij uitstek is waarmee mobiele data kunnen worden omgezet in concrete actie(s).


“Mobiele providers dragen bij aan een Smart City door de hele stad van internet te voorzien. Ook zorgen location-based services ervoor dat je de snelste route kunt plannen naar instanties en stimuleert diezelfde dienst een levendige economie doordat bedrijven jou eenvoudiger kortingen en vouchers aan kunnen bieden. Tenslotte kunnen providers in realtime knelpunten herkennen. Zo kunnen we zien waar bijvoorbeeld veel verkeer aanwezig is. Door het delen van deze data kunnen o.a. vervoersbedrijven burgers van betere service voorzien.” aldus Peter Manolescue, business developer op het gebied van inzicht & innovatie bij Vodafone.

 

Smart Cities, slimme inwoners
“Elke stad in Nederland gaat anders om met het begrip Smart City. Zo concentreert Amsterdam zich op kleine pilots om de potentie van een slimme stad beter te begrijpen en wordt er veel onderzoek gedaan naar energie. Eindhoven heeft weer een hele goede reputatie op het gebied van vooruitstrevende innovatieve technologie door de samenwerking met academici.” aldus Manolescue.
Waar de Smart City nu voornamelijk nog wordt gedomineerd door het bedrijfsleven groeit het bewijs dat juist samenwerkingsvormen van overheid, commerciële bedrijven en burgers uiteindelijk zullen leiden tot nieuwe innovatieve producten en diensten. De vraag naar Smart Citizens is dan ook groot. Zo lobbyt De Waag voor Open Data. Met het vrijgeven van deze data door de overheid kunnen burgers hier zelf iets mee doen. Zo stimuleert een wedstrijd als Apps for Amsterdam app-bouwers om zo creatief mogelijk om te gaan met de openbare data van de gemeente. Een succesvolle uitkomst is bijvoorbeeld Bike Like a Local; een app die toeristen helpt met routes en regels in het verkeer.

 

Smart voorbeeld: iSPEX
Astronoom Frans Snik en zijn collega’s kregen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid het verzoek om onderzoek te doen naar de grootte en chemische samenstelling van luchtvervuilende deeltjes –  ook wel fijnstof of aerosols genoemd. Daarop werd een speciale cameralens voor de smartphone ontworpen waarmee op een goede dag in juli 2013 zo’n 10.000 vrijwilligers een foto maakten van de atmosfeer. Vervolgens werden deze data vergeleken met satellietbeelden waaruit bleek dat de uit smartphones afkomstige data wellicht even nauwkeurig zijn als de data afkomstig van de satelliet.

Bovenstaande studie laat zien dat we met minder kostbare en meer voor de hand liggende technologische (mobiele!) innovatie ook data kunnen verzamelen. Maar bovenal levert de studie het bewijs dat wanneer betrokken burgers, bedrijven en overheid hun krachten bundelen de belasting van de stad wordt verlicht door intelligentie, met maar één doel: Dat we nog lang dankbaar gebruik mogen maken van onze steden en onze planeet.

 

Meer weten?
/amsterdamsmartcity.com

/platform31.nl

/appsforamsterdam.nl

/waag.org

/iSPEX.nl